Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

 • Георги Митев

  ръководител на проекта

  Брайън Гогин

  организатор на екипа

  Уважаеми фермери и специалисти, занимаващи се с въпросите на земеделието. Плодородието на земеделските земи в национален и световен мащаб се дължи на богатството на практически трудно възстановимия повърхностен слой от земната суша, наричан почва.

  За съжаление, съдържанието на органично вещество (хумуса) в Българските почви намалява с тревожно бързи темпове и вече е достигнало стойности от 1,7%. Иизследванията показват, че в следващите 20-25 години на някои площи няма да могат да се отглеждат окопни култури, а в някои случаи и по-скоро. Това се дължи основно на влошените физико-механичните свойства на почвите и последващите ги уплътняване и ускорени ерозионни процеси. Основната причина за поява на това силно тревожно явление са практиките на многократна обработка на почвата чрез обръщане на пласта (дълбока оран). Прекомерната употреба на тежки машини, вкл. дискови, води до разрушаване структурата на почвата, значително уплътняване на почвените слоеве и предразполага към водна ерозия.

  Динамично променящите се климатични условия с ярки прояви на периоди от екстремни валежи и продължителни засушавания показват необходимостта от приложение на нов подход при обработване на почвата, който да съчетае идеите за запазване и повишаване на почвеното плодородие с намаляване изнасянето на плодородния почвен слой и запазване на водата от валежите за нуждите на растенията там, където е паднала.

  Основната цел на проекта е да се насърчи усвояването на технологии за опазване на почвата чрез демонстриране на предимствата им в реално време и в полеви условия, развиване на подходящи дейности по разширени услуги и изнесено обучение. Резултатите ще бъдат потвърдени от участващите фермери. Екипът на проекта от Русенския университет „Ангел Кънчев”, съвместно с консултанти от университета Корнел, САЩ ще работят за изпълнението на проекта, като се консултират с фермерите, извършат измервания, анализи и сравнения с ясната цел за по-доброто разбиране на нуждата от внедряване на иновации в новите технологии. Фермерите ще бъдат поканени да участват в редица мероприятия като семинари, изложения и дни на отворените врати за да се запознаят и дискутират резултатите.

  Убедени сме, че заедно ще постигнем значителен дългосрочен ефект в областта на опазване на почвите, повишаване на добивите и цялостно устойчиво развитие на земеделието в България.

 • Изводи за състоянието на земеделското производство в Р България

  Запознайте се с приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Изводи_Състояние_на_зем_производство.doc

  Виж още »
 • Изводи получени в резултат на изпълнение на проекта

  Запознайте се с приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Изводи_Изпълнение_на_проекта.doc

  Виж още »
 • Заключителна среща 2018

  Виж още »
 • Специалисти търсят методи за опазване на почвите в България

  Виж още »
 • Добри практики при опазване на почвите в България

  Запознайте се с приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_РЪКОВОДСТВО_ЗА_ДОБРИ_ПРАКТИКИ.pdf

  Виж още »
 • Заключителна среща по проекта

  Екипът на проекта организира заключителна среща на 12 юни 2018 г. Запознайте се с поканата и програмата в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_ЗАКЛЮЧИТЕЛНА_СРЕЩА_ПИСМО_ПОКАНА.doc

  Виж още »
 • Среща на Асоциация на зърнопроизводителите 30.11.-01.12.2017 г. Здравословни технологии за опазване на почвите:Ползи за околната среда и добивите

  Запознайте се с презентацията в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Harold_Soil_Health_and_Conservation_BG_Grain_Growers_BG.pptx

  Виж още »
 • Среща на Асоциация на зърнопроизводителите 30.11.-01.12.2017 г. Опазване на почвите в САЩ

  Запознайте се с презентацията в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Brian_2017_Bulgarian_Grain_Association_Presentation.pptx

  Виж още »
 • Среща на Асоциация на зърнопроизводителите 30.11-01.12.2017 г. Практически аспекти на влиянието на технологиите за обработване на почвите

  Запознайте се с презентацията в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_G_Mitev_Presentation_azp.pptx

  Виж още »
 • Презентация "Опазване на почвите в България"

  Запознайте се с презентацията в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Prezentacia-AZP.pptx

  Виж още »
 • Работна среща на 27.06.2017 г.

  Запознайте се с презентациите от срещата, представени по-долу

  Виж още »
 • Откриване, представяне на участниците

  Виж още »
 • Дейности по проекта 2016-2017

  Виж още »
 • Зелените култури и значението им

  Виж още »
 • Нови технологии в с. Лозенец, обл. Добрич

  Виж още »
 • Нови технологии в с. Лозенец, обл. Добрич

  Виж още »
 • Резултати от съвместни опити с PIONEER

  Виж още »
 • Икономически аспекти на технологиите за опазване на почвите

  Виж още »
 • Фирма KVS - знанието носи решения

  Виж още »
 • TITAN Machinery:Квернеланд

  Виж още »
 • Работна среща по проекта

  Екипът на проекта организира работна среща на 27 юни 2017 г. Запознайте се с поканата и програмата в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Pokana_i_programa_BG_2017.doc

  Виж още »
 • „Коктейл“ от полезни растения прави почвата здрава

  Здравето на почвата е дългосрочен процес, точно както е с човешкото тяло

  Прикачени файлове

  bg_Statia_Agrozona_11_2016.docx

  Виж още »
 • Работна среща на 14.06.2016 - презентации и отразяване в медиите

  Запознайте се с материалите и отзвука от срещата представени по-долу

  Виж още »
 • Приветствие

  Виж още »
 • Дейности по изпълнение на проекта 2015-2016

  Виж още »
 • Здравословни почви

  Виж още »
 • Ивично обработване на почвата

  Виж още »
 • Добри практики

  Виж още »
 • Представяне на фирма PIONEER и съвместни демонстрационни опити

  Виж още »
 • Мониторинг на посевите с GeoSCAN

  Виж още »
 • Представяне на фирма YARA

  Виж още »
 • Поздравителен адрес от МЗХ

  Виж още »
 • Поздравителен адрес от Аграрно-индустриален факултет

  Виж още »
 • Новини по БНТ2

  Виж още »
 • Демонстрационен опит в с. Крушари, обл. Добрич, април 2016 (обработване на почвата и сеитба)

  Виж още »
 • Демонстрационен опит в с. Крушари, обл. Добрич, април 2016 (сеитба)

  Виж още »
 • Работна среща по проекта

  Екипът на проекта организира работна среща на 14 юни 2016 г. Запознайте се с поканата и програмата в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Pokana_i_programa_BG_2016.doc

  Виж още »
 • Обработване на почвата в ивици, като възможност за опазването ѝ

  Виж още »
 • Опазване на почвите чрез обработването им с ивичен разрохквач

  Виж още »
 • Здравата почва означава добри приходи

  Проф. Харолд ван Ес разказа пред списание "Агрозона" за проблемите на земята ни, известна със своето плодородие.

  Прикачени файлове

  bg_Списание_Агрозона_62-65.pdf

  Виж още »
 • Разрохквач за ивична обработка на почвата без обръщане на пласта

  Подготовката на почвата за сеитба чрез разрохкване преследва три основни цели...

  Прикачени файлове

  bg_Ripper-Stripper.pdf

  Виж още »
 • Лаборатория за управление на почвените и водни ресурси в земеделието (ЛУПВРЗ)

  Компетенции и цели на лабораторията

  Прикачени файлове

  bg_laboratory_UPZ.doc

  Виж още »
 • Технологии за обработване на почвата

  Почвата е основият ресурс, върху който се прилагат всички останали процеси при отглеждане на културните растения като торене (подхранване), сеитба, напояване, растителна защита, прибиране и др.

  Прикачени файлове

  bg_Tехнология_РУ.pdf

  Виж още »
 • Уплътняване на почвата – причини и последствия

  С увеличаване на размерите и масата на енергетичните средства използвани в земеделието и оборудването към тях, непрекъснато нараства... - Автор: доц. д-р инж. Гeорги Митев - Русенски университет

  Прикачени файлове

  bg_Soil_Compaction_WEB_BG.pdf

  Виж още »
 • Тенденции в развитието на технологиите и машините за обработка на почвата

  Почвата, като природна даденост е продукт на продължителни и изключително сложни процеси… - Автор: доц. д-р инж. Живко Демирев

  Прикачени файлове

  bg_Технологии_и_машини.pdf

  Виж още »
 • Проект AGR.0042.20140328 „Опазване на почвите в България”

  Анотация

  Почвите в България намаляват плодородието си тревожно бързо. Някои последни проучвания показват, че много стопанства, особено в Северна България, в периода 1988 – 2004 г. губят от 3 до 10 тона почва на хектар.Тенденцията към този вид загуби вероятно ще нараства, като причините особено за България се основават в прилагане...

  Виж още »
 • Фондация „Америка за България“ одобри финансирането на проект „Опазване на почвите в България“

  В края на юли Фондация „Америка за България“ одобри финансирането на проект „Опазване на почвите в България“, който ще се изпълнява и управлява от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Проектът е с продължителност 48 месеца (юли 2014 – юли 2018г.). Партньори на проекта са Университетът Корнел, САЩ, Областната Дирекция по земеделие, Русе...

  Прикачени файлове

  bg_Grant_Award_Letter_signed.pdf

  Виж още »