Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Участници

Земеделска ферма Населено място Представител Имейл Адрес
ЗКПУ "Златен клас" с. Щръклево Никола Василев agropetrova@abv.bg
ЕТ "Дайна" Димитър Матеев с. Щръклево Димитър Матеев
ППЗК "Бъдеще" с. Обретеник Росен Куртев ppzk_obretenik@abv.bg
Едноличен фермер с. Бръшлен Илиян Стефанов Василев
"Кемапул" ЕООД с. Морава, обл. Плевен Христо Цветанов tsvetanov@chemapool.bg
ППК "Задруга" с.Бабово с.Бабовo Йордан Маринов
"ВИППРЕС" ЕООД гр. Вятово Венко Русев Петров
ЕТ"Петър Лазарвов 61" с. Садина Петър Лазаров
"ОВЕЧ АГРО" ЕООД с. Петров дол, община Провадия Стефан Желязков
ЗП "Савчо Христов Савчев" гр. Сливо поле Савчо Христов Савчев
ЗП "Николай Йовчев" гр. Попово, Търговище Николай Йовчев Иванов
ЗП "Красимир Гойчев" с. Милковица, обл. Плевен Симеон Гойчев simeongoichev@gmail.com
"Лазаров 6" ООД с. Червен, обл. Русе Лазар Лазаров
"Керчев и Син" ООД гр. Русе Николай Керчев
СИ-ФРУТС ЕООД с. Стамболово Синан Вейсал
ЗП "Георги Валентинов Стефанов" с. Сандрово Валентин Стефанов v-stefanov@abv.bg
ЗК "Гораст" гр. Борово Стефан Любенов Панайотов
ППК "Горна Манастирица" гр. Борово Бисерка Мицова
ЗК "Изгрев - 92" с. Белица Петра Пенчева zkizgrev92@mail.bg
Земеделски производител с. Мартен Колю Василев
"Икономсервиз" ООД гр. Русе Диян Петров
ППК "Надежда-Ряхово" с. Ряхово Огнян Иванов Атанасов
ППК "Земя" с. Екзарх Йосиф Димитър Вeчев
"Агродипс - Д. Георгиев" ЕООД гр. Добрич Драгни Георгиев agrodips@abv.bg
ЕТ "Венелин Йорданов - АВВ" с. Ряхово Венко Петров Григоров
ДЗЗД "ХЕРБ" с. Ряхово Владислав Георгиев Митев
Физичеко лице фермер с. Долно Абланово, област Русе Венцислав Добринов vdobrinov@uni-ruse.bg
"СД Възход -Арньо - Апостолов и Лазаров" с. Славеево Йордан Апостолов
БЕЛ АГРО 5 с. Малко Враново Станимир Станчев
Алфа Груп - ЕООД база гр. Вятово Минчо Червенски