Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Уплътняване на почвата – причини и последствия

    С увеличаване на размерите и масата на енергетичните средства използвани в земеделието и оборудването към тях, непрекъснато нараства... - Автор: доц. д-р инж. Гeорги Митев - Русенски университет

    Прикачени файлове

    bg_Soil_Compaction_WEB_BG.pdf