Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Презентация "Опазване на почвите в България"

    Запознайте се с презентацията в приложения файл.

    Прикачени файлове

    bg_Prezentacia-AZP.pptx