Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Лаборатория за управление на почвените и водни ресурси в земеделието (ЛУПВРЗ)

    Компетенции и цели на лабораторията

    Прикачени файлове

    bg_laboratory_UPZ.doc