Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

 • Фондация „Америка за България“ одобри финансирането на проект „Опазване на почвите в България“

  В края на юли Фондация „Америка за България“ одобри финансирането на проект „Опазване на почвите в България“, който ще се изпълнява и управлява от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Проектът е с продължителност 48 месеца (юли 2014 – юли 2018г.). Партньори на проекта са Университетът Корнел, САЩ, Областната Дирекция по земеделие, Русе и 15 фермера от Северна България.

  Основната цел на проекта е опазване на почвите в България чрез прилагане на иновационни технологии, специализирани услуги и изнесено обучение на фермери от областите Русе, Търговище, Плевен, Велико Търново и Добрич. Очаква се създаване на функционален Център за иновации и трансфер на технологии в земеделието.

  Екипът от Русенския университет, ръководен от доц. Георги Митев, мениджър на проекта, включва преподаватели и докторанти от Аграрно-индустриалния Факултет и Факултет „Бизнес и Мениджмънт”. Ще разработят комплексни предложения, свързани с технологиите за опазване на почвите при запазване и повишаване на добивите. В рамките на проекта ще бъдат организирани дни на отворените врати, семинари и посещения на място за консултации по целия комплекс от мероприятия за постигане на проектните цели. Въздействието на проекта ще бъде периодично отчитано и контролирано чрез редица технически, технологични и икономически показатели.

  В международното ръководство на проекта влизат г-н Брайън Гогин, аташе по земеделие в Посолството на САЩ в София в периода 2001-2006 г. и проф. Харолд Ван Ес от Университета Корнел, преподавател, изследовател и специалист по съветническа дейност и изнесено обучение в областта на управлението на почвите и водите.

  Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

  За повече информация: доц. Георги Митев, тел.: (082) 888610, mob. 0895620112; E-mail: gmitev@uni-ruse.bg

  Прикачени файлове

  bg_Grant_Award_Letter_signed.pdf