Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Заключителна среща по проекта

    Екипът на проекта организира заключителна среща на 12 юни 2018 г. Запознайте се с поканата и програмата в приложения файл.

    Прикачени файлове

    bg_ЗАКЛЮЧИТЕЛНА_СРЕЩА_ПИСМО_ПОКАНА.doc