Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Работна среща на 27.06.2017 г.

    Запознайте се с презентациите от срещата, представени по-долу