Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Демонстрационен опит в с. Крушари, обл. Добрич, април 2016 (обработване на почвата и сеитба)