Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Работна среща на 14.06.2016 - презентации и отразяване в медиите

    Запознайте се с материалите и отзвука от срещата представени по-долу