Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Тенденции в развитието на технологиите и машините за обработка на почвата

    Почвата, като природна даденост е продукт на продължителни и изключително сложни процеси… - Автор: доц. д-р инж. Живко Демирев

    Прикачени файлове

    bg_Технологии_и_машини.pdf