Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

 • Изводи за състоянието на земеделското производство в Р България

  Запознайте се с приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Изводи_Състояние_на_зем_производство.doc

 • Изводи получени в резултат на изпълнение на проекта

  Запознайте се с приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Изводи_Изпълнение_на_проекта.doc

 • Заключителна среща 2018

 • Специалисти търсят методи за опазване на почвите в България

 • Добри практики при опазване на почвите в България

  Запознайте се с приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_РЪКОВОДСТВО_ЗА_ДОБРИ_ПРАКТИКИ.pdf

 • Заключителна среща по проекта

  Екипът на проекта организира заключителна среща на 12 юни 2018 г. Запознайте се с поканата и програмата в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_ЗАКЛЮЧИТЕЛНА_СРЕЩА_ПИСМО_ПОКАНА.doc

 • Среща на Асоциация на зърнопроизводителите 30.11.-01.12.2017 г. Здравословни технологии за опазване на почвите:Ползи за околната среда и добивите

  Запознайте се с презентацията в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Harold_Soil_Health_and_Conservation_BG_Grain_Growers_BG.pptx

 • Среща на Асоциация на зърнопроизводителите 30.11.-01.12.2017 г. Опазване на почвите в САЩ

  Запознайте се с презентацията в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Brian_2017_Bulgarian_Grain_Association_Presentation.pptx

 • Среща на Асоциация на зърнопроизводителите 30.11-01.12.2017 г. Практически аспекти на влиянието на технологиите за обработване на почвите

  Запознайте се с презентацията в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_G_Mitev_Presentation_azp.pptx

 • Презентация "Опазване на почвите в България"

  Запознайте се с презентацията в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Prezentacia-AZP.pptx

 • Работна среща на 27.06.2017 г.

  Запознайте се с презентациите от срещата, представени по-долу

 • Откриване, представяне на участниците

 • Дейности по проекта 2016-2017

 • Зелените култури и значението им

 • Нови технологии в с. Лозенец, обл. Добрич

 • Нови технологии в с. Лозенец, обл. Добрич

 • Резултати от съвместни опити с PIONEER

 • Икономически аспекти на технологиите за опазване на почвите

 • Фирма KVS - знанието носи решения

 • TITAN Machinery:Квернеланд

 • Работна среща по проекта

  Екипът на проекта организира работна среща на 27 юни 2017 г. Запознайте се с поканата и програмата в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Pokana_i_programa_BG_2017.doc

 • „Коктейл“ от полезни растения прави почвата здрава

  Здравето на почвата е дългосрочен процес, точно както е с човешкото тяло

  Прикачени файлове

  bg_Statia_Agrozona_11_2016.docx

 • Работна среща на 14.06.2016 - презентации и отразяване в медиите

  Запознайте се с материалите и отзвука от срещата представени по-долу

 • Приветствие

 • Дейности по изпълнение на проекта 2015-2016

 • Здравословни почви

 • Ивично обработване на почвата

 • Добри практики

 • Представяне на фирма PIONEER и съвместни демонстрационни опити

 • Мониторинг на посевите с GeoSCAN

 • Представяне на фирма YARA

 • Поздравителен адрес от МЗХ

 • Поздравителен адрес от Аграрно-индустриален факултет

 • Новини по БНТ2

 • Демонстрационен опит в с. Крушари, обл. Добрич, април 2016 (обработване на почвата и сеитба)

 • Демонстрационен опит в с. Крушари, обл. Добрич, април 2016 (сеитба)

 • Работна среща по проекта

  Екипът на проекта организира работна среща на 14 юни 2016 г. Запознайте се с поканата и програмата в приложения файл.

  Прикачени файлове

  bg_Pokana_i_programa_BG_2016.doc

 • Обработване на почвата в ивици, като възможност за опазването ѝ

 • Опазване на почвите чрез обработването им с ивичен разрохквач

 • Здравата почва означава добри приходи

  Проф. Харолд ван Ес разказа пред списание "Агрозона" за проблемите на земята ни, известна със своето плодородие.

  Прикачени файлове

  bg_Списание_Агрозона_62-65.pdf

 • Разрохквач за ивична обработка на почвата без обръщане на пласта

  Подготовката на почвата за сеитба чрез разрохкване преследва три основни цели...

  Прикачени файлове

  bg_Ripper-Stripper.pdf

 • Лаборатория за управление на почвените и водни ресурси в земеделието (ЛУПВРЗ)

  Компетенции и цели на лабораторията

  Прикачени файлове

  bg_laboratory_UPZ.doc

 • Технологии за обработване на почвата

  Почвата е основият ресурс, върху който се прилагат всички останали процеси при отглеждане на културните растения като торене (подхранване), сеитба, напояване, растителна защита, прибиране и др.

  Прикачени файлове

  bg_Tехнология_РУ.pdf

 • Уплътняване на почвата – причини и последствия

  С увеличаване на размерите и масата на енергетичните средства използвани в земеделието и оборудването към тях, непрекъснато нараства... - Автор: доц. д-р инж. Гeорги Митев - Русенски университет

  Прикачени файлове

  bg_Soil_Compaction_WEB_BG.pdf

 • Тенденции в развитието на технологиите и машините за обработка на почвата

  Почвата, като природна даденост е продукт на продължителни и изключително сложни процеси… - Автор: доц. д-р инж. Живко Демирев

  Прикачени файлове

  bg_Технологии_и_машини.pdf

 • Проект AGR.0042.20140328 „Опазване на почвите в България”

  Анотация

  Почвите в България намаляват плодородието си тревожно бързо. Някои последни проучвания показват, че много стопанства, особено в Северна България, в периода 1988 – 2004 г. губят от 3 до 10 тона почва на хектар.Тенденцията към този вид загуби вероятно ще нараства, като причините особено за България се основават в прилагане на неподходящи методи за интензивна основна обработка на почвата и използване на тежка енергонаситена техника. Като допълнение, нарастването на капиталовите вложения от страна на българските фермери, както и повишените цени на зърното, насърчават интензификацията на производството, което води до допълнителната деградация на почвата, нейното уплътняване и ерозиране.

  Такова високо ниво на загуби е недопустимо. На преден план излиза изводът, че на редица земеделски земи няма да могат да се отглеждат окопни култури в близките двадесет години, а в някои случаи и по-скоро. Основната причина за тези загуби са продължаващите практики на ежегодна (многократна) обработка на почвата чрез обръщане на пласта (дълбока оран). Прекомерната употреба на тежки машини, вкл. дискови, води до значително уплътняване на почвените слоеве, което предразполага към увеличаване степента на водна ерозия.

  Една от основните причини за появата на това явление е, че фермерите в региона все още не са инвестирали в нови технологии за опазване на почвата. Те се съсредоточават предимно върху краткосрочни резултати и не обръщат внимание на дългосрочните последици, оказващи влияние на околната среда. Настоящите земеделски практики са повлияни от стимули, за които се чувства остра нужда на обучение и съвременни знания. Много фермери обработват земя, наета от собственици и нямат дългосрочен интерес към запазване на плодородието и. Нарастващите цени на суровините насърчават използването на т.н. „маргинални земи”. В редица случаи голяма част от операциите са базирани на вече остарели практики.

  Важен момент е, че в България консултантските услуги не могат напълно да осигурят експертно консултиране по отношение на новостите при приложение на технологиите в земеделието.

  По отношение на институционалния и правния контекст на опазването на почвите, изискванията на ЕС са за взаимно придържане към добрите практики в тази област. Ако основните практики за опазването на почвата не се спазват точно, фермерите рискуват да загубят плащанията по програмата. Правилата на ЕС сами по себе си не са достатъчни за решаване на проблема, тъй като фермерите от региона не разбират ясно как да прилагат тези технологии за опазване на почвата. Разработваният проект ще отговори на нуждата от внедряване на съвременни технологии за обработка на почвата чрез демонстрации в полеви условия, пряко за всеки фермер, участващ в проекта, чрез обучение и разширени услуги, организирани от преподаватели от Русенския университет с инженерен и агрономически профил. Ще се демонстрират иновационни решения за опазване на почвата и ще се обучат фермерите как да ги внедрят успешно. Участие в изпълнението на проекта ще вземат и преподаватели от Университета Корнел, САЩ.

 • Фондация „Америка за България“ одобри финансирането на проект „Опазване на почвите в България“

  В края на юли Фондация „Америка за България“ одобри финансирането на проект „Опазване на почвите в България“, който ще се изпълнява и управлява от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Проектът е с продължителност 48 месеца (юли 2014 – юли 2018г.). Партньори на проекта са Университетът Корнел, САЩ, Областната Дирекция по земеделие, Русе и 15 фермера от Северна България.

  Основната цел на проекта е опазване на почвите в България чрез прилагане на иновационни технологии, специализирани услуги и изнесено обучение на фермери от областите Русе, Търговище, Плевен, Велико Търново и Добрич. Очаква се създаване на функционален Център за иновации и трансфер на технологии в земеделието.

  Екипът от Русенския университет, ръководен от доц. Георги Митев, мениджър на проекта, включва преподаватели и докторанти от Аграрно-индустриалния Факултет и Факултет „Бизнес и Мениджмънт”. Ще разработят комплексни предложения, свързани с технологиите за опазване на почвите при запазване и повишаване на добивите. В рамките на проекта ще бъдат организирани дни на отворените врати, семинари и посещения на място за консултации по целия комплекс от мероприятия за постигане на проектните цели. Въздействието на проекта ще бъде периодично отчитано и контролирано чрез редица технически, технологични и икономически показатели.

  В международното ръководство на проекта влизат г-н Брайън Гогин, аташе по земеделие в Посолството на САЩ в София в периода 2001-2006 г. и проф. Харолд Ван Ес от Университета Корнел, преподавател, изследовател и специалист по съветническа дейност и изнесено обучение в областта на управлението на почвите и водите.

  Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

  За повече информация: доц. Георги Митев, тел.: (082) 888610, mob. 0895620112; E-mail: gmitev@uni-ruse.bg

  Прикачени файлове

  bg_Grant_Award_Letter_signed.pdf