Опазване на почвите в България

Проект на Русенски Университет "Ангел Кънчев", финансиран от фондация Америка за България

 

Актуалнo

  • Ценова оферта за извършвани услуги от Звеното за Трансфер на Иновации и Технологии в земеделието към Русенския университет

    Запознайте се с ценовата оферта в приложения файл

    Прикачени файлове

    bg_Ценова_оферта.doc